Technologinių įrenginių, statinių ir inžinerinių tinklų remontas

Technologinių įrenginių, statinių ir inžinerinių tinklų remontas. Kruonio HAE bloko Nr.2 kapitalinis remontas – hidroturbinos RONT 115/812-B-630 ir generatoriaus VGDS-1025/245-40U4 kapitaliniai remontai. Hidroturbinos galingumas 225000 kW, apsukų skaičius 150 aps/min, vandens perkritis 115 m. Generatoriaus nominalus galingumas 248600 kVA, vardinė statoriaus srovė 9100 A

Užsakovas ir objektas:
Lietuvos elektrinė. Kauno HE, Kruonio HAE

Vieta ir laikas:
Kaunas, Lietuva. 2015-2018