Pakuros montavimas

20 MW garo katilo ir biokuro pakuros montavimas

Užsakovas ir objektas:
„Danpower Baltic“ kogeneracinė jėgainė

Vieta ir laikas:
Kaunas, Lietuva. 2015