Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas

Šilumos tiekimo tinklų Kaune techninio darbo projekto paruošimas, jo vykdymo priežiūros ir rekonstravimo darbai. Pramoniniu būdu iš anksto izoliuotų (PUR) vamzdynų šiluminės trasos ilgis – DN 500/710 – 1,18 km ir DN 610/800 – 0,46 km

Užsakovas ir objektas:
„Kauno energija“

Vieta ir laikas:
Kaunas, Lietuva. 2018