Kokybė

„UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos sistema yra sertifikuota pagal ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 standartų reikalavimus.

Bendrovėje atliktas profesinės rizikos vertinimas, taip pat įvertintos rizikos, galinčios daryti įtaką kokybei ir aplinkai. Kasmet numatomi bendrovės tikslai, sekamas jų vykdymas. Procesai reglamentuoti procesų aprašuose, kasmet vykdomi vidaus auditai.

Suvirinimo procesai sertifikuoti pagal ISO 3834-2, EN 1090-1, 1090-2 (EXC4) standartų reikalavimus. Bendrovėje nuolat dirba suvirinimo koordinatorius, kuris prižiūri suvirinimo darbų kokybę.

Slėginės įrangos gamyba atitinka ir yra sertifikuota pagal standartų AD 2000 HPO sec.3 ir PED 2014/68/EU, Annex I, pt.3.1 keliamus reikalavus medžiagų atsekamumui užtikrinti.

UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ 2023 m. lapkričio 28 d. tapo Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos (LAQM), jungiančios mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus atstovus, nare.